Artikkeli

Artikkeli

13.4.2018 | Kirsi Reiman

Konsistorin työskentely käynnistyy ainutlaatuisessa tilanteessa

Vasta valittu, huhtikuun 19. päivänä työskentelynsä aloittava konsistori on tutkimuksen ja koulutuksen keskeisin päätöselin uudessa Tampereen yliopistossa. Konsistorin tehtävänä on heti alkuun linjata keskeiset tutkimuksen ja koulutuksen periaatteet uuden yliopiston toiminnan käynnistämiseksi 1.1.2019. Lisäksi konsistori nimittää yliopiston hallituksen jäsenet.

Konsistori lähtee ripeästi liikkeelle jäsentämällä alkuun konsistorin roolia ja tehtäviä sekä sopimalla työskentelytavoista. Konsistori käsittelee myös heti alkuun tutkinto-ohjelmien sijoittumisia uusiin tiedekuntiin korkeakouluyhteisön strategian ja koulutusvision pohjalta. Tällä luodaan merkittävä pohja uuden yliopiston tutkintojen profiileille ja tiedekuntien uudenlaiselle toimintakulttuurille.

Konsistori käsittelee kevään aikana myös uuden yliopiston tutkintosääntöä. Keskeisimmät linjaukset esimerkiksi opiskelijavalintaan ja opinto-oikeuteen, opiskeluun ja opetussuunnitelmatyöhön liittyvistä periaatteista sovitaan kesälomiin mennessä. Näitä linjauksia tarvitaan yliopiston toiminnan ja palvelujen suunnittelussa kuten uusien tiedekuntien rakentamisessa. Lisäksi konsistori perustaa tiedeneuvoston, koulutusneuvoston ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston sekä asettaa lakisääteisen yliopiston tutkinto- ja oikaisulautakunnan.

Konsistori käsittelee kevään aikana myös tutkimuksen keskeisiä periaatteellisia kysymyksiä muun muassa tutkijanuraan sekä avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyen. Lisäksi uuden yliopiston tutkimuksen strategia on keskiössä.

Ennen kesälomia konsistorin on tarkoitus kokoontua peräti yhdeksän kertaa. Syksyn kokoukset sovitaan konsistorissa ennen kesälomia. Tavoitteena on siirtyä normaaliin kokousaikatauluun syksystä eteenpäin.

Jotta konsistorin toiminta lähtisi sujuvasti käyntiin, keskeisimpien asioiden valmistelu on käynnistynyt jo kuukausia sitten. Valmisteluun ovat osallistuneet Tampere3-tutkimuksen ja -koulutuksen valmisteluryhmät sekä kymmenet asiantuntijat. On ollut ilahduttavaa havaita, kuinka mielellään muun muassa tutkintosäännön alaryhmät lähtivät valmistelemaan asioita. Kiireisistä aikatauluista huolimatta kaikilla on ollut aito halu rakentaa yhdessä uutta, toimivaa yliopistoa ja tehdä laadukasta valmistelua konsistorille.

Uuden yliopiston akateeminen johtamisjärjestelmä muodostuu hallituksesta, konsistorista, toimivasta johdosta ja tiedekunnista ml. tiedekuntaneuvostoista. Lisäksi vuoden alusta käynnistyy monia valmistelevia toimielimiä. Kyse on isosta vaikuttavasta kokonaisuudesta, jossa kaikilla toimijoilla on roolinsa ja kaikkien tulee toimia yhdessä samaan suuntaan uuden yliopiston rakentamiseksi. On tärkeää, että tieto toimijoiden välillä kulkee. Tiedon kulun varmistamiseksi muun muassa konsistorin ja hallituksen yhteisiä tapaamisia on tarkoitus järjestää säännöllisesti samoin kuin konsistorin muitakin tapaamisia eri toimijoiden kanssa.

Konsistorin työskentely käynnistyy ainutlaatuisessa tilanteessa, jossa rakennetaan aivan uudenlaista toimintatapaa. Merkittävät päätökset, jotka normaalitilassa tehtäisiin vaiheittain usean vuoden aikajänteellä, tehdään konsistorissa nyt hyvin lyhyessä ajassa. Aikataulu on poikkeuksellisen tiukka, koska jo yhdeksän kuukauden päästä uusi yliopisto käynnistää toimintansa. Kiireessäkin on tärkeää se, että päätökset tehdään hyvän valmistelun ja konsistorin jäsenten monipuolisen keskustelun kautta.

On tärkeää, että konsistorin jäsenet pystyvät käyttämään riittävästi energiaa asioihin perehtymiseen koko yliopistokokonaisuuden kannalta ja pystyvät katsomaan riittävän kauas tulevaisuuteen.


Kirsi Reiman
koulutuspäällikkö

Kirjoittajalla on pitkä kokemus korkeakoulutuksen eri tehtävistä. Parhaillaan Kirsi Reiman valmistelee konsistoritoiminnan käynnistämistä ja koordinoi konsistorille tulevien asioiden valmisteluja.

 

 

Ei kommentteja "Konsistorin työskentely käynnistyy ainutlaatuisessa tilanteessa"

Kommentoi "Konsistorin työskentely käynnistyy ainutlaatuisessa tilanteessa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.