Rajatut opinnot

Rajatut opinnot

Rajatut opinnot

Tampere3-korkeakoulujen yhteistyössä on myös sellaisia opintoja, joihin osallistuminen on rajattu tietylle kohderyhmälle. Näissä opinnoissa opiskelija voi saada opiskeluoikeuden suoraan tutkinto-oikeutensa perusteella tai opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua niihin oman tutkinto-ohjelmansa ohjeistuksen mukaisesti. Näihin opintoihin rekisteröitymiseen opiskelija ei käytä ristiinopiskelupalvelua.

Rajattuun yhteistyöhön kuuluvia opintoja ovat mm. TaY:n bioteknologian tutkinto-ohjelman ja TTY:n biotekniikan DI-tutkinto-ohjelman yhteistyö, tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan alan yhteistyö (TaY:n TAUCHI ja TTY:n IHTE) ja TTY:n matemaattisten aineiden DI-opettajakoulutuksen pedagogiset opinnot Tampereen yliopistossa. Muusta vastaavasta yhteistyöstä lisätietoa annetaan omasta tutkinto-ohjelmasta.