Innovaatiokilpailu

Innovaatiokilpailu

Innovaatiokilpailu: Tutkimuksesta ja tulosten kaupallistamisesta lisää virtaa Tampereen elinkeinoelämälle

Tampere3-korkeakoulut - Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto - järjestävät kilpailun, jonka rahoittajana toimii Tampereen kaupunki. Kilpailulla tähdätään sellaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen, joilla on mahdollisimman suuri lisäarvo Tampereen elinkeinotoiminnalle.

Kysymyksiä ja vastauksia kilpailusta - tutustu!

Kilpailussa jaetaan kolmelle parhaalle hanketiimille noin 300.000 – 400.000 euroa, kuitenkin siten että yhteissumma on korkeintaan varattu 1,0 miljoonaa euroa.

Kilpailun periaatteet

 • Hanke-ehdotus voi sisältää tutkimusta, tutkimuksen soveltamista, tuotteen kehittämistä, uudenlaisen konseptin, palvelun tms. kehittämistä ja markkinoille tuontia
 • ideoita, konsepteja ja tutkimusteemoja haetaan laaja-alaisesti ja poikkitieteellisesti
 • hankkeilta odotetaan mahdollisimman suurta uudisvaikutusta Tampereen elinkeinotoiminnalle
 • esimerkiksi jo hankkeen aikana muodostuneita konsepteja tai ratkaisuja voidaan pilotoida hyödyntäen tamperelaista infrastruktuuria tai elinkeinoelämää
 • hankkeen aikainen (kansainvälinen) yritysyhteistyö katsotaan eduksi
 • kilpailutiimin muodostamiselle ei aseteta rajoituksia
 • esittäjä voi olla esimerkiksi olemassa oleva ryhmä tai uusi perustettava ryhmä, jossa on tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia
 • tiimissä tulee olla merkittävä edustus vähintään kahdesta Tampere3-korkeakoulusta
 • kilpailun järjestäjät pidättävät oikeuden olla jakamatta osaa varatusta rahoitussummasta, jos riittävän ansiokkaita hakemusehdotuksia ei ole määräajassa saatu

Kilpailun aikataulu

 • Kilpailu on kaksivaiheinen: 1) hakemusvaihe, 2) seulonta- ja haastatteluvaihe
 • Kilpailu alkaa 16.05.2016 ja päättyy 24.8.2016 kello 23:59
 • Kilpailuun liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen . Kysymykset ja vastaukset julkaistaan osoitteessa http://www.tampere.fi/tampere3kilpailu.
 • Hakemusten seulonta tehdään elo-syyskuussa 2016
 • Seulonnan perusteella osa ehdokkaista kutsutaan esittelemään hankettaan tarkemmin kolmen korkeakoulun ja Tampereen kaupungin edustajista kootulle valintaraadille, joka tekee esityksen rahoitettavista hankkeista
 • Lopullisen päätöksen palkittavista hankkeista tekee Tampereen kaupungin valitsema raati, joka koostuu elinkeinoelämän, tutkimuksen ja tutkimus- ja yritystoimintaa rahoittavien tahojen edustajista
 • Kilpailun tulokset julkaistaan viimeistään 30.9.2016
 • Palkitun hankkeen toiminta voidaan aloittaa kilpailun tulosten selvittyä kuitenkin siten, että toiminta aloitetaan viimeistään 31.10.2016
 • Hankkeiden odotetaan päättyvän viimeistään 31.12.2018

Arviointikriteerit

Hanke-ehdotuksia arvioidaan kokonaisuutena. Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin seikkoihin:

 • innovatiivisuus ja uutuusarvo
 • hankkeen ja hanketiimin uskottavuus
 • tutkimushankkeissa tieteellinen taso
 • hankkeen kaupallinen potentiaali ja markkinoille pääsyn aikataulu
 • hankkeen tulosten kansainvälinen sovellettavuus
 • uuden tamperelaisen elinkeinotoiminnan syntymisen potentiaali ja työllistävyysvaikutukset

 

Hakemus

 • hakemus voi olla joko suomen- tai englanninkielinen
 • hakemus jätetään sähköisellä lomakkeella – lomake suomeksi, lomake englanniksi.
 • hakemukseen ei voi jättää liitedokumentteja
 • hakemuslomakkeessa kysytään seuraavat tiedot, luku perässä kertoo merkkien enimmäismäärän
Hanke-ehdotuksen nimi 300
Vastuullinen johtaja 300                                   
Aiheen kuvaus 2 000
Tavoitteet 2 000
Toteutuksen kuvaus ja aikataulu 3 500
Tulokset ja hyödyt 2 000
Uutuusarvo 1 500
Kilpailutilanne 1 500
Tulosten kaupallinen potentiaali ja hyödyntäminen     1 500
Vaikutus tamperelaiseen elinkeinoelämään 1 500
Edeltävä tutkimus, taustamateriaali, IPR ja osaaminen     1 500
Hanke-/tutkimusryhmä tai sen kokoaminen 1 500
Kumppanit 1 500
Aihepiirin saama muu rahoitus 1 000