Artikkeli

Artikkeli

Tampere3-lakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi

8.6.2017

Tampere3-hankkeessa Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät Tampereen uusi yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi. Yhdistyvien yliopistojen toiminnan, henkilöstön, opiskelijoiden ja varallisuuden on tarkoitus siirtyä Tampereen uuteen yliopistoon vuoden 2019 alussa. Tampereen uuden yliopiston kolmas elementti tulee olemaan yliopistosäätiön pääosin omistama Tampereen ammattikorkeakoulu.

Hallitus antoi eduskunnalle Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdistymistä koskevan lakiesityksen 8. kesäkuuta. Samalla yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin lisätään kaikkia korkeakouluja koskevat säännökset opetusyhteistyön edistämiseksi sekä opiskelijoille kolmen vuoden siirtymäaika koulutusohjelmien lakkauttamisen tai siirtämisen tilanteissa.

Laki yliopistolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan yliopistojen yhdistymisen osalta 1.1.2019 ja muilta osin mahdollisimman nopeasti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote


Kuva: Jonne Renvall