Artikkeli

Artikkeli

Kaupunkien tulevaisuuden energiaratkaisuihin keskittyvälle hankkeelle viisivuotinen rahoitus

15.2.2018
TAMKin rehtori Markku Lahtinen kiitti Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:tä merkittävästä tuesta energia-alan koulutukseen ja tutkimukseen. STEKin lahjoitus julkistettiin TAMKin Talotekniikan koulutuksen 20-vuotisjuhlassa 13.2.

TAMKin rehtori Markku Lahtinen kiitti Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:tä merkittävästä tuesta energia-alan koulutukseen ja tutkimukseen. STEKin lahjoitus julkistettiin TAMKin Talotekniikan koulutuksen 20-vuotisjuhlassa 13.2.

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry. on tehnyt merkittävän lahjoituksen Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston opetukseen ja tutkimukseen. STEK ry tukee yli sadallatuhannella eurolla vuosittain viiden vuoden ajan yhteistyöhanketta, joka keskittyy kaupunkien tulevaisuuden energiaratkaisuihin.

– Toimintamalli poikkeaa merkittävällä tavalla perinteisistä projekteista. Yhteistyön aikajänne on pitkä ja sisältö on määritelty joustavasti antaen tilaa muutoksille ja luovuudelle. Näen tällaisen rahoituksen täydentävän merkittävällä tavalla sitä perinteistä rahoituskenttää, jossa on sekä korkeakoulujen omaa rahoitusta että julkista kilpailtua rahoitusta ja yritysyhteistyönä toteutettuja projekteja, sanoo STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen.

– Meillä on pitkät perinteet yhteistyöstä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa sekä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa, ja olemme rahoittaneet useita talotekniikkaan ja sähkötekniikkaan liittyviä projekteja. Näistä saadun kokemuksen perusteella oli luonnollista siirtyä yhteistyössä seuraavalle tasolle, yhteistyömuotoon, joka on mahdollinen vain niiden kumppaneiden kanssa, joiden korkeatasoiseen osaamiseen ja sitoutumiseen voimme luottaa.

Rahoituspäätös julkistettiin tiistaina 13.2.2018 Tampereen ammattikorkeakoulussa Talotekniikan koulutuksen 20-vuotisjuhlassa. Lahjoituksella vahvistetaan jo kolme vuotta käynnissä ollutta Tampere3-yhteistyötä energia-alan koulutuksessa ja tutkimuksessa. Siinä yhdistyvät tekniikka, energiapolitiikka, lainsäädännön ja liiketoimintamallinen kehittäminen. Projektin johtajana toimii TAMKissa yliopettaja Pirkko Harsia ja TTY:llä professori Pertti Järventausta.

– Ensimmäistä kertaa ammattikorkeakoulu pääsee mukaan tällaiseen toimintamalliin, jossa STEKin yhteistyö korkeakoulun kanssa perustuu pitkäaikaiseen sitoutumiseen ja luottamukseen. Tästä olemme erittäin ylpeitä ja kiitollisia, sanoo TAMKin rehtori Markku Lahtinen.

– Korkeakouluyhteisömme tulevaisuuden rakentamiseen kohdistuvat toimet ovat tärkeä komponentti ja osoitus tehtävämme yhteiskunnallisesta merkityksestä. Yhteistyömme TAMKin kanssa on erinomainen esimerkki monitieteisestä ja -alaisesta yhteistyöstä, jollaista Tampere3:ssa tavoitellaan, sanoo TTY:n Tieto- ja sähkötekniikan dekaani Mika Grundström.

Sähkön turvallinen käyttö ja luotettavuus, energiatehokkuus ja sähkön älykäs käyttö ovat ominaisuuksia, joiden merkitys kasvaa rakentamisessa ja talotekniikassa.

– Olemme siirtymässä yhä integroidumpiin kokonaisuuksiin, esimerkiksi hajautettuun energiantuotantoon ja jatkuvaan tiedon hyödyntämiseen. Tulevaisuuden ammattilaiset tarvitsevat monipuolista osaamista, ja sitä me heille tarjoamme laajalla ja monialaisella yhteistyöllä, sanoo TAMKin Talotekniikan koulutuspäällikkö Pirkko Harsia.

Lisätietoa

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry, www.stek.fi
toimitusjohtaja Timo Kekkonen, p. 09 6963 690,

Tampereen ammattikorkeakoulu, www.tamk.fi
rehtori Markku Lahtinen, p. 050 524 6525,
koulutuspäällikkö Pirkko Harsia, p. 050 555 3111,
20 vuotta talotekniikan koulutusta TAMKissa

Tampereen teknillinen yliopisto, www.tut.fi
dekaani Mika Grundström, p. 050 554 2343,
professori Pertti Järventausta, p. 040 549 2384,


Teksti ja kuva: Anna Vättö