Artikkeli

Artikkeli

Opetusta varhaiskasvatuksesta työelämään

22.2.2018
– Esimerkiksi näitä kapineita tarvitaan LUMATEn legorobotti-, ohjelmointi- ja elektroniikkakerhossa. Kerhoissa ohjaajina toimivat korkeakoulujen opiskelijat, kertoo Riikka Lahtinen.

– Esimerkiksi näitä kapineita tarvitaan LUMATEn legorobotti-, ohjelmointi- ja elektroniikkakerhossa. Kerhoissa ohjaajina toimivat korkeakoulujen opiskelijat, kertoo Riikka Lahtinen.

Yliopistonlehtori Riikka Lahtinen aloitti Tampereen LUMATE-keskuksen johtajana tammikuun alussa. Hän sanoo saaneensa tärkeän tehtävän ja loistavasti toimivan keskuksen, joka ei kaipaa suuria muutoksia.

– Haluan kehittää keskuksen toimintaa kokonaisuutena, mutta tuon mukaan omia painotuksia. Itselläni on eniten tarjottavaa kemian puolelle. Lisäksi voin vahvistaa luonnontieteiden opetukseen ja oppimiseen liittyvää tutkimuksellisuutta, pohtii Lahtinen.

– Myös erilaisten asioiden integroiminen on trendi, jota LUMATEssa voisi kokeilla. Ehkä tiedekerho englanniksi ja kansainvälistyminen vaikka ulkomaisten kummikerhojen avulla.

Tampere3 mikrokoossa

LUMATE tulee sanoista LUonnontieteet MAtematiikka TEknologia. Tampereen LUMATE-keskuksen tarkoituksena on innostaa koululaisia ja opiskelijoita luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian maailmaan sekä niiden oppimiseen, tutkimiseen ja soveltamiseen tekemällä oppimisella.

LUMA-Suomi-verkostoon kuuluvat kaikki suomalaiset yliopistot. Tampereella TTY ja Tampereen yliopisto aloittivat toiminnan vuonna 2011 ja TAMK liittyi mukaan vuonna 2015.

– Tampereen LUMATE-keskus on jo eräänlainen Tampere3 mikrokoossa, ja yhteistyö on toiminut loistavasti, huomauttaa Riikka Lahtinen.

Toimintaa rahoittavat korkeakoulut ja Tampereen kaupunki. Osana valtakunnallista verkostoa keskus on toteuttamassa myös opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kuusivuotista LUMA SUOMI -ohjelmaa, joka vahvistaa LUMATE-alojen osaamista ja oppimista esi- ja perusopetuksessa.

 

Lahtinen haluaa kasvattaa kiinnostusta luonnontieteelliseen tietoon ja edistää kaikkien tasapuolisia mahdollisuuksia oppia ja ymmärtää ympärillämme olevia luonnontieteellisiä ilmiöitä. Ja juuri siinä esimerkiksi maksuttomat LUMATE-kerhot ovat tärkeitä. Päiväkoti-iässä voivat syntyä myös innostus ja toimintatavat, jotka ohjaavat elinikäiseen oppimiseen.

– Luonnontiede kuitenkaan ei ole se ainoa asia, johon kaikkien pitäisi tähdätä, vaan kokonaiskuva elämästä ja maailmasta on tärkeä, Lahtinen toteaa.

LUMATEn toimintaa ylläpidetään varsin niukoilla resursseilla, ja yksi Lahtisen painopistealueista on niiden takaaminen myös tulevaisuudessa.

TTY:llä Lahtinen opettaa kemiaa ja kehittää kemian opettamista. Hänellä uravalintaan liittyi myös pientä tasa-arvokapinaa.

– Vierailulla Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla huomasin, että siellä oli paljon poikia ja vähän tyttöjä. Minua ärsytti, että joku paikka olisi vain poikia varten. Ja koska pidin kemiasta, päätin pyrkiä opiskelemaan sitä.

Koulutuksen kehittäminen Lahtista kiinnostaa, koska siinä pääsee yhtenä monen muun joukossa vaikuttamaan tulevaisuuteen ja siihen, miten tulevaisuudessa pärjäämme. Hän siteeraa fyysikko Carl Wiemannia, joka on sanonut massaluentojen olevan opettamisessa yhtä tehokkaita kuin suoneniskentä lääketieteessä.

– Yliopistossa opetetaan substanssista viimeisin tieteellinen tieto, mutta opetustyössä pitäisi ottaa huomioon myös viimeisin tutkimustieto opettamisesta ja oppimisesta. Meidän pitäisi päästä pois luennot, laskuharjoitukset ja tentti -ajattelusta.

Viime kevään Lahtinen oli opettajavaihdossa Singaporessa. Sieltä hän bongasi kokeiluun mielenkiintoisen menetelmän, jolla pystyy arvioimaan esimerkiksi työelämätaitojen kehittymistä opintojaksolla.

– Kriittinen medialukutaito ja oppimaan oppiminen on tärkeintä, mitä meidän pitää substanssiasian lisäksi opettaa, Lahtinen sanoo.


Teksti: Kati Vastamäki
Kuva: Mika Kanerva