Artikkeli

Artikkeli

Tie kansainvälisen osaajan viihtymiseen Suomessa käy puolison kautta

28.3.2018

Talent Boost Spouse Event kokosi 22.3. Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareenan auditorion täyteen osaajien puolisoiden roolista ja heille suunnatuista palveluista kiinnostuneita.

Talent Boost Spouse -tapahtuma on osa valtioneuvoston yhteistä Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelmaa. Osa toimenpideohjelmaa on myös Tampere3-korkeakoulujen kansainvälisten henkilöstöpalveluiden maaliskuussa alkanut Hidden Gems -hanke, joka integroi kansainvälisiä tutkijoita ja heidän perheitään Suomeen. Tavoitteena on toimia yhteistyössä paikallisten pk-yrittäjien kanssa, jotta myös kansainvälisten tutkijoiden puolisoille löytyisi työtä Pirkanmaalta. Hankkeessa muodostetaan laaja palvelukokonaisuus alueen pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Tiiviissä yhteistyössä Business Tampereen ja Uuden Tehtaan kanssa vahvistetaan työnantajien roolia sekä kansainvälisten osaajien kompetenssia palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa.

Tilaisuuden vauhdikkaaseen tapaansa aloittaneet Riku Rantala ja Tuomas Milonoff Madventuresista jakoivat osallistujille omia kokemuksiaan kansainvälisistä kohtaamisista matkoillaan ympäri maailmaa. Rantalan ja Milonoffin Madventures on myös ollut mukana käynnistämässä Startup Refugees-verkostoa, jonka avulla on selvitetty pakolaisina Suomeen tulleiden osaamista ja autettu heitä työllistymään, löytämään opiskelupaikkoja tai ryhtymään yrittäjiksi Suomessa. Rantalan ja Milonoffin kokemusten mukaan muuttaminen toiseen kulttuuriympäristöön muistuttaa benji-hyppyä kerrostalon katolta itsetehdyn köyden varassa: kokemus on lopulta huimaavan upea, kun vain uskaltaa hypätä pää edellä tuntemattomaan. Suurimmat esteet ovat oman päämme sisällä.

Laura Lindeman Työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoi osallistujille Talent Boost -ohjelmasta ja sen tavoitteista. Lindemanin mukaan suomalainen työelämä ei voi kasvaa ilman kansainvälisiä osaajia, ja Talent Boost -ohjelman avulla Suomesta halutaan luoda toisaalta kansainvälisesti houkutteleva työskentelymaa, toisaalta sellainen maa asua ja työskennellä, että kansainväliset osaajat haluavat myös jäädä Suomeen perheineen.

Daniel Cosby M-filesista kertoi omista kokemuksistaan Suomeen työllistymisessä ja integroitumisessa. Hän muistutti, että usein isot, päällepäin näkyvät asiat, kuten sää tai suomen kieli eivät useinkaan ole ratkaisevia tekijöitä siinä, ettei täällä viihdytä tai ettei tänne haluta jäädä. Ratkaisevia ovat pienet asiat, kuten tuttujen kohteliaisuussanojen puute tai palautteen antaminen hyvästä tai kehittämistä kaipaavasta työstä. Cosbyn mukaan pienet asiat ovat niitä, joissa piilee valtava potentiaali – kun ne tekee oikein, niin työntekijälle jää kuva, että hänestä oikeasti välitetään ja hänen panostaan arvostetaan.

Tampereelle viime kesänä muuttaneet Humeyra Caglayan ja Hasan Yasin Öztürk poikansa Enginin kanssa jakoivat kokemuksiaan Suomeen muutosta äidin tutkijatyön perässä. Heidän muuttonsa monista vaihtoehdoista juuri Suomeen ratkaisivat hyvä koulutusjärjestelmä, luonnonläheisyys ja se, että heidän yhteydenottoihinsa vastattiin nopeasti ja henkilökohtaisesti. Caglayan ja Öztürk ovat olleet hyvin tyytyväisiä muutostaan Suomeen, mutta jäivät kaipaamaan Suomeen tulijan ”selviytymispakettia”, jossa olisi muun muassa käännetty jokapäiväistä perussanastoa ja selitetty yleisesti käytössä olevia symboleita. Alkuun tarvittaisiin myös enemmän käytännön tukea tutkijan mukana seuraavalle puolisolle, mikäli tämä haluaa myös työllistyä Suomeen. Caglayan ja Öztürk ovat löytäneet oman paikkansa täältä ammatillisesti ja yksityiselämässä, ja etsivät nyt omakotitaloa Tampereen seudulta.

Melanie Dower Supercellistä kertoi työstään Supercellin kansainvälisten työntekijöiden puolisojen asettautumisen tukena. Melanie muutti Suomeen pelinkehittäjämiehensä mukana, joten hänellä on myös omakohtaisia kokemuksia puolison kokemista haasteista vieraassa kulttuurissa. Dower tapaa työssään rekrytoitavan työntekijän puolison jo työhaastatteluvaiheessa, auttaa perheen muutossa ja asettautumisessa sekä puolison verkostoitumisessa. Supercell on todennut, että mikäli he haluavat saada pelialan huippuja muuttamaan Suomeen, ja pysymään täällä, on heidän panostettava myös huippujen puolisojen kotoutumiseen. Dower sanookin, että hän on onnistunut työssään silloin, kun hänen tukeaan ei enää tarvita, vaan tulijan puoliso on löytänyt oman elämänsä avaimet Suomessa, oli se sitten työpaikka, vapaaehtoistyö, yrittäjyys tai jotain muuta.

Iltapäivän luento-osuuden päätti Mark Curcher juontama paneelikeskustelu, johon osallistuivat Amin Bakht (Troll VFX), Melanie Dower (Supercell), Hanna Rinne (Tampere3) ja Minna Vainikka. Vainikka oli tutkinut gradussaan puolisoiden kokemuksia näiden muuttaessa Suomeen puolisonsa työn perässä. Vainikan tutkimus vahvisti jo aamupäivällä kuultuja asioita: pienillä asioilla on yllättävän suuri merkitys, puolison työllistyminen on hyvin tärkeää (mikäli puolisolla myös ura), työnantajien tulisi huomioida paremmin myös Suomeen muuttavan työntekijän puoliso. Dower muistutti, että kansainväliseen liikkuvuuteen kuuluu myös Suomesta pois muuttaminen, ja se tulisi myös huomioida. Hän muistutti myös, että tänne muuttavien puolisoiden asettautumiskokemukset ovat pitkälti kiinni myös heidän omasta asenteestaan. Tukea kaivattaisiin silti etenkin alussa ammatillisten ja sosiaalisten verkostojen muodostamiseen, työnhakutaitojen muokkaamiseen suomalaisiin oloihin sekä verkostoitumiseen muiden tänne tulleiden tai asettuneiden kanssa. Rinne kertoi, että Tampere3-hankkeessa pyritään huomioimaan myös kansainväliset osaajat perheineen. Tähän tähtäävät myös kansainvälisten henkilöstöpalveluiden tutkijoiden puolisoiden palveluja kehittävä Hidden Gems-hanke sekä sen sisarhanke, Business Tampereen, New Factoryn ja Itämeri-Instituutin International Business Powered by Talents.

Lue myös:
Kasvua kansainvälisistä osaajista Talent Boost Spouse tapahtuma 22.3.2018
Talent Boost – kasvaua kansainvälisistä osaajista -hanke


Teksti: Jonna Rinne ja Veera Reko
Kuvat: Laura Penttinen