Artikkeli

Artikkeli

Yhteinen tutkijakoulu

11.5.2018

Tampere3 saa oman tutkijakoulun, kun Tampereen yliopiston tutkijakoulumalli laajenee kattamaan koko korkeakouluyhteisön. Virallisesti yhteisen tutkijakoulun toiminta käynnistyy vuoden 2019 alusta, mutta jo ensi syksynä Tampereen yliopiston väitöskirjatutkijoiden kursseille voivat osallistua myös Tampereen teknillisen yliopiston väitöskirjatutkijat.

Tärkeä osa tutkimusyliopistoa

Tampereen yliopistolla on ollut Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen vahvaa tutkijakoulutusta vuodesta 2011 lähtien.

– Malli on ollut erittäin toimiva ja sitä pidetään laajalti hyvänä ja laadukkaana. Hyvä tohtorikoulutus on tärkeä osa tutkimusyliopistoa, sanoo Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Pirjo Nikander.

Koulutuksessa paneudutaan muun muassa tutkimuksen etiikkaan ja menetelmiin sekä tutkija- ja työelämätaitoihin. Esimerkiksi tutkimusetiikka on ollut Tampereen yliopistossa pakollinen kurssi kaikille väitöstutkijoille, ja jatkossa se tullee pakolliseksi myös TTY:läisille.

Jatkuvaa taitojen hiomista

Tutkijakoulu tekee yhteistyötä kaikkien tiedekuntien, tohtoriohjelmien, kirjaston ja tietoarkiston sekä tutkimus-, HR-, ura- ja kansainvälisten palveluiden kanssa. Lähtökohtana on monitieteisyys ja laaja-alaisuus. Koulutusta kehitetään sen mukaan, millaisia tarpeita tutkimusyhteisöstä ja -ympäristöstä nousee.

– Yksi koulutuksen tehtävistä on opettaa väitöskirjatutkijat puhumaan tutkimuksestaan myös muille kuin omalle heimolleen eli oman tieteenalansa asiantuntijoille. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan siihen, miten toimitaan monitieteisessä ryhmässä, Nikander kertoo.

Vaikka koulutus on pääsääntöisesti suunnattu väitöskirjatutkijoille, uuden korkeakouluyhteisön myötä koulutusta on tarkoitus avata osin myös post doc -tutkijoille.

– Eihän esimerkiksi menetelmätaitojen oppiminen lopu siihen, että tutkija väittelee. Varmasti tutkijat tarvitsevat jatkuvaa koulutusta. Se, miten tämä laajempi tutkijakoulutus toteutetaan, on vielä suunnitteluvaiheessa.

Laadun koordinointia

Yksi tutkijakoulun tehtävistä on koordinoida ja seurata tutkijakoulutuksen laadun ja läpinäkyvyyden toteutumista. Myös tohtoriohjelmat itse tarjoavat omia koulutuksiaan, joiden merkitys kasvaa sitä mukaa, kun mennään lähemmäs kunkin tutkimusalan omaa substanssi- ja erityisosaamista.

– Tässä täytyy aina katsoa työnjakoa, että mikä koulutus kuuluu tutkijakoululle ja mikä luontevasti tiedekunnille ja tohtoriohjelmille, Nikander muistuttaa.

Seuraavaksi on tarkoitus ryhtyä laatimaan koko yliopiston tohtorikoulutuksen yhteisiä käytäntöjä. Tavoitteena uudessa Tampereen yliopistossa on, että eri tiedekunnat toimivat samojen linjausten mukaisesti ja että kaikilla on samankaltainen ymmärrys eri prosesseista aina rekrytoinneista väitökseen.


Lisätietoja tutkijakoulusta julkaistaan Tutkijakoulun sivuilla sitä mukaa kuin suunnitelmat tarkentuvat.


Teksti: Hanna Hyvärinen
Kuva: Jonne Renvall