Artikkeli

Artikkeli

Tamperelaisille tutkijoille rahoitus Euroopan tutkimusneuvostolta

27.8.2018
ERC Starting Grant -rahoituksen saivat Eeva Luhtakallio (vas.), Billy Brumley ja Humeyra Caglayan.

ERC Starting Grant -rahoituksen saivat Eeva Luhtakallio (vas.), Billy Brumley ja Humeyra Caglayan.

Euroopan tutkimusneuvosto on myöntänyt rahoitusta Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkijoille. ERC Starting Grant -rahoituksen saivat Eeva Luhtakallio (TaY), Billy Brumley (TTY) ja Humeyra Caglayan (TTY). Apuraha myönnetään lupaavalle tutkijalle, joka on tehnyt tohtorin tutkinnon jälkeen 2–7 vuotta tutkimusta. Apurahan suuruus on 1,5 miljoonaa euroa.

Visuaalisen kommunikaation rooli politiikassa

Eeva Luhtakallion tutkimuksen otsikkona on Imagi(ni)ng Democracy: European youth becoming citizens by visual participation. Tutkimus tarkastelee visuaalisen kommunikaation roolia politiikassa ja poliittisessa osallistumisessa.

− Hankkeessa tutkitaan, miten kuvilla argumentointi ja kuvallinen osallistuminen esimerkiksi YouTubessa, Instagramissa ja Tumblrissa muuttaa nuorten poliittista osallistumista ja miten he kasvavat poliittisen kansalaisuuteen, Luhtakallio kertoo.

Tutkimuksessa hyödynnetään tekoälyä tietokoneen tunnistaessa kuvamateriaalin samanlaisuuksia, mikä mahdollistaa laajojen tutkimusaineistojen käsittelyn. Tämä yhdistetään etnografiseen tutkimukseen.

Luhtakallio työskentelee apulaisprofessorina New Social Research -ohjelmassa.

Sivukanava-analyysin tutkija

Assistant Professor (tenure track) Billy Brumleyn SCARE-hankkeen tavoitteena on tunnistaa ohjelmistojen, järjestelmien tai laitteiden tietovuotojen lähteitä ja muuntaa ne niin kutsutuiksi heikkouksiksi. Työssään hän käyttää sivukanava-analyysiä (Side-Channel Analysis, SCA). Hankkeen tuloksena syntyy uusia sivukanava-analyysin osa-alueita ja luodaan pohjaa jatkotutkimukselle.

– SCARE-hankkeessa keskitymme nimenomaan hyökkäyksiin, jotka voivat kohdistua olemassa oleviin järjestelmiin. Näin takaamme, että tutkimustuloksillamme on todellista vaikuttavuutta, Billy Brumley sanoo.

Brumley on tutkinut sivukanava-analyysia jo yli vuosikymmenen ajan. Hänen tutkimuksensa tulosten avulla on voitu parantaa päivittäin käyttämiemme ohjelmistojen turvallisuutta.

– Yhteiskuntamme on muuttumassa yhä tietoisemmaksi tietoturvan merkityksestä. On hienoa, että sen tutkimukseen halutaan panostaa.

Tampereella luodaan pohjaa kvanttiteknologioiden kehitykselle

Assistant Professor (tenure track) Humeyra Caglayanin aQUARiUM-hankkeessa tutkitaan kvanttitason nanofotoniikkaa ja keinotekoisia metamateriaaleja. Tavoitteena on saavuttaa läpimurto kvanttitason nanofotoniikan kehityksessä ja uudistaa kvanttiteknologiaa.

– Tutkimus on hyvin ajankohtaista, sillä olemme siirtymässä kvanttiaikaan. Kvanttiteknologiaa käytetään esimerkiksi supernopeaan tiedonkäsittelyyn: kvanttitietokonetta, kvanttilinkkejä ja kvantti-internetiä kehitetään kiivaasti ympäri maailmaa. Myös Euroopan komissio on äskettäin käynnistänyt kvanttiteknologian lippulaivahankkeen (Quantum Flagship), Caglayan kertoo.

Edistyksestä huolimatta kvanttikomponentit eivät ole vielä käytännöllisiä eivätkä tarpeeksi tehokkaita. Valon ja aineen välinen vuorovaikutus on kvanttitasolla yleensä erittäin heikkoa ja vaikeasti ohjailtavissa. Nykyiset ratkaisut keskittyvät tämän vuorovaikutuksen vahvistamiseen muun muassa keskittämällä valoa pienelle alueelle. Se edellyttää kuitenkin hyvin tarkkaa nanotason paikannusta.

– Omassa tutkimuksessani ehdotan päinvastaista lähestymistapaa: laajennetaan optista moodia ja lievennetään sovelluksien rajoitteita. aQUARiUM-hankkeessa luodaan siten täysin uutta pohjaa kvanttiteknologioiden kehitykselle.

Kilpailtu rahoitusmuoto

Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council, ERC) on Euroopan unionin hallinnoima tieteen rahoitusorganisaatio. Se edistää monialaisesti huippututkimusta pitkäaikaisella tutkimusrahoituksella. Lupaavien tutkijoiden lisäksi ERC myöntää rahoitusta 7–12 vuotta tutkimusta tehneille sekä edistyneille, alansa huipputekijöille. ERC-rahoitus on äärimmäisen kilpailtua. Nuorille lupaaville tutkijoille suunnatun, viisivuotisen ERC Starting grant -rahoituksen sai tänä vuonna 13 prosenttia hakijoista.

Euroopan tutkimusneuvoston tiedote ja rahoituspäätökset

Kuvat: Mika Kanerva ja Jonne Renvall