Artikkeli

Artikkeli

Tampere3-innovaatiokilpailun voittajat valittu

10.11.2016

Miljoonan euron palkintosumma jaetaan tasan kolmen tutkimushankkeen kesken. Valituissa hankkeissa kehitetään menetelmää silmänpohjan ikärappeuman hoitoon, kaupallistetaan solututkimuksen laboratoriotuotteita ja kehitetään pikatestiä veden laadun seurantaan.

Tampere3-korkeakoulut – Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu – käynnistivät keväällä 2016 innovaatiokilpailun ”Tutkimuksesta ja tulosten kaupallistamisesta lisää virtaa Tampereen elinkeinoelämälle” https://www.tampere3.fi/tutkimus/innovaatiokilpailu. Kilpailun rahoittajana toimi Tampereen kaupunki, ja siinä etsittiin tutkimushankkeita, joilla olisi mahdollisimman suuri lisäarvo Tampereen elinkeinotoiminnalle.

Kilpailuun saatiin 31 ehdot täyttävää hakemusta. Korkeakoulujen oma raati valitsi näistä jatkoon yhdeksän hanke-ehdotusta, joista elinkeinoelämän edustajista koottu raati valitsi voittajat. Miljoonan euron palkintosumma jaetaan tasan kolmen hankkeen kesken. Palkittavat hankkeet ovat Photovision, SOLAB ja TAM3WAT.

Voittajien valinnassa tarkasteltiin erityisesti innovatiivisuutta ja uutuusarvoa, hankkeen kaupallista potentiaalia ja markkinoille pääsyn aikataulua sekä tulosten kansainvälistä sovellettavuutta. Tärkeimpänä näkökulmana arvioitiin uuden tamperelaisen elinkeinotoiminnan syntymisen potentiaalia ja työllistävyysvaikutuksia.

– Kilpailuehdotusten taso oli korkea, joten palkittavien hankkeiden valinta ei ollut helppo tehtävä. Valittujen hankkeiden tulosten odotetaan vastaavan parhaiten kilpailun keskeisiä tavoitteita, erityisesti vaikuttavuutta tamperelaiseen elinkeinoelämään, kertoo kilpailusta vastaava TTY:n innovaatiopalvelupäällikkö Harri Länsipuro.

 

Palkitut hankkeet

Photovision
Hankkeessa kehitetään edistyksellistä menetelmää silmänpohjan ikärappeuman kuivan muodon (dry form of Age-related Macular Degeneration - AMD) hoitamiseksi. Hanke toteutetaan TAY:n Silmälääketieteen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiokeskuksen (SILK) ja TTY:n Optoelektroniikan tutkimuskeskuksen (ORC) yhteistyönä.
Lisätietoja: TAY professori Hannu Uusitalo ja TTY TkT Antti Härkönen

SOLAB
Hankkeessa kaupallistetaan Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisessä BioMediTech-instituutissa (BMT) tutkittuja ja kehitettyjä solututkimuksen laboratoriotuotteita.
Lisätietoja: TAY TkT Juho Väisänen ja TTY professori Pasi Kallio

TAM3WAT
Hankkeessa kehitetään mikrobien genomin monistusmenetelmään ja uuden sukupolven sekvenointimenetelmään perustuvaa testausalustaa, jonka avulla voidaan yhdellä testillä todeta kaikki vesinäytteessä olevat mikrobit. Pikatestit nopeuttavat veden mikrobiologisen laadun seurantaa. Hanke toteutetaan TAMKin rakentaminen ja ympäristöteknologia -yksikön, TaY:n kansainvälisen lääketieteen tutkimusryhmän, virologian tutkimusryhmän ja anatomian tutkimusryhmän sekä TTY:n kemian ja biotekniikan laitoksen yhteistyönä.
Lisätietoja: TAMK yliopettaja Eeva-Liisa Viskari, TAY tutkijatohtori Kirsi-Maarit Lehto, TTY yliopisto-opettaja Marja Palmroth

Korkeakoulujen sisäinen raati

koulutuksen ja TKI-toiminnan vararehtori Marja Sutela TAMK
professori Pertti Haapala TAY
tutkimuksen vararehtori Ulla Ruotsalainen TTY
tutkimusjohtaja Perttu Heino TAMK
tutkimuksen kehityspäällikkö Markku Ihonen TAY
Innovaatiopalvelupäällikkö Harri Länsipuro TTY

Elinkeinoelämän raati

kehitysjohtaja Kari Kankaala Tampereen kaupunki
toimitusjohtaja Juha Sarsama Panostaja Oyj
johtaja Peer Haataja Tampereen kauppakamari
johtaja Jukka Matikainen Uusi Tehdas
asiantuntija Jouko Salo Tekes
sihteeri: Harri Länsipuro TTY

Lisätiedot kilpailusta: Harri Länsipuro, p. 050 336 7713, etunimi.sukunimi@tut.fi

https://www.tampere3.fi/tutkimus/innovaatiokilpailu